ข่าวสารและกิจกรรม

SHARE
กล่องพลาสติกใส PET ติดลิ้นกาวระบบ Hotmelt
วันที่อัพเดท : 5 มี.ค. 2558

ทำไมต้องใช้กล่องพลาสติกใส PET ??
PET (Polyethylene Terephthalate) เป็นพลาสติกประเภทหนึ่ง ซึ่งถูกจัดอันดับ ให้เป็นวัสดุพลาสติกที่ดีที่สุด กล่าวคือ ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และ ผู้บริโภคน้อยที่สุด ทนต่อสารเคมี และการซึมผ่านของก๊าซได้ดี อีกทั้งสามารถนำกลับไปเวียนผลิตใหม่ (Recycle) ได้ค่อนข้างสมบูรณ์ และก่อมลพิษน้อยที่สุด โดยบรรจุภัณฑ์ที่ทำจาก PET จะได้รับสัญลักษณ์เป็นเลข 1 ซึ่งหมายถึง  Resin Identification Code 1 หรือ No.1 for less bad ratings จึงเป็นเหตุผลให้พลาสติก PET เป็นที่ยอมรับ และ ถูกกำหนดให้ใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าอุปโภค บริโภคในตลาดสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฯลฯ

 

ปัญหาในอดีต
กล่องพลาสติกใสที่ผลิต และใช้ภายในประเทศไทยเกือบทั้งหมดเิป็นพลาสติก PVC ซึ่งประสบปัญหาในการส่งออกไปยังประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฯลฯ ซึ่งมีกฎหมายห้ามใช้บรรจุภัณฑ์ำำพลาสติก PVC ที่มีส่วนประกอบของสารพิษมาบรรจุสินค้า ผู้ผลิตสินค้าส่งออกจึงต้องใช้กล่องพลาสติกใส PET ในการบรรจุสินค้าแทน ปัญหาที่ตามมาก็คือ โรงงานผลิตกล่องพลาสติกใสส่วนใหญ่ไม่สามารถเชื่อมติดลิ้นกาวกล่องพลาสติกใส PET ได้ จึงต้องใช้วิธีลิ้นเสียบ (Notch Lock) แทน ซึ่งไม่ค่อยแข็งแรง และมีความยุ่งยากในการพับขึ้นรูปกล่องทิมเบอร์ แพ็ค ได้นำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศมาใช้สำหรับติดลิ้นกาวกล่องพลาสติกใส PET โดยใช้กาวร้อน (Hotmelt) ซึ่งสามารถติดได้แน่น และสวยงาม


 
 

การติดต่อและสั่งซื้อ

 
จำนวนขั้นต่ำ
  ขนาดเล็ก (ขนาดกล่องสบู่ หรือเล็กกว่า) =   20,000   ใบ
  ขนาดกลาง (ขนาดกล่องผ้าขนหนู หรือใกล้เคียง) = 10,000 ใบ
  ขนาดใหญ่ (ขนาดกระดาษ A4 หรือใหญ่กว่า) = 5,000 ใบ