ข่าวสารและกิจกรรม

SHARE
บริษัท ทิมเบอร์ แพ็ค ผ่านการตรวจสอบ Subcontractor ตามมาตรฐาน IWAY
วันที่อัพเดท : 16 มี.ค. 2558

ทิมเบอร์ แพ็ค ได้รับการตรวจสอบมาตรฐาน IWAY จาก Auditor ของบริษัท เชียงอี้ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2556 ซึ่งครอบคลุมนโยบายด้านการจ้างงาน กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน รวมไปถึงมาตรการด้านความปลอดภัยภายในที่ทำงาน ซึ่งบริษัท ทิมเบอร์ แพ็ค จำกัด สามารถผ่านกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานดังกล่าวได้เป็นที่เรียบร้อย

IWAY (ไอเวย์) คือ มาตรการทางจริยธรรมระหว่าง  IKEA และซัพพลายเออร์ เริ่มขึ้นในปี ค.ศ.2000 ถึงปัจจุบัน

IWAY กำหนดแนวทางการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สำหรับบ้าน เป็นแนวทางที่อยู่บนพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งประกาศโดยสหประชาชาติในปี 1948 และการประกาศขององค์กรแรงงานเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานและสิทธิของแรงงานในที่ทำงาน (ปี 1998) รวมถึงการประกาศที่เมืองริโอเดอจาเนโรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (ปี 1992)

IWAY ยังครอบคลุมถึงเงื่อนไขการทำงาน การปกป้องการใช้แรงงานเด็ก สิ่งแวดล้อมในการทำงาน การบริหารการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างรับผิดชอบ และอื่นๆ ซัพพลายเออร์ของ IKEA มีหน้าที่ทำความเข้าใจกับผู้ร่วมงาน และซับคอนแทรคเตอร์เกี่ยวกับมาตรการทางจริยธรรมให้มีความชัดเจน

แนวทางของ IKEA จะไม่เปิดโอกาสให้มีการคอร์รัปชั่น หรือการทำสิ่งผิดกฎหมายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยใช้นโยบายตรวจสอบที่ประกาศชัดเจนว่าผู้ร่วมงานควรปฏิบัติตัวอย่างไรหากสงสัยว่ามีการคอร์รัปชั่น การหลอกลวง หรือพฤติกรรมอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย ตำแหน่งของแต่ละคนจะมีแนวปฏิบัติแจกแจงไว้อย่างชัดเจนในจดหมาย vendor letter ซึ่งต้องเซ็นชื่อรับรองโดยซัพพลายเออร์และตัวแทนของ IKEA